HEM

Spiritualism

En människa som för sin andliga utveckling vill söka kunskaper inom den spiritualistiska rörelsen kan tillhöra vilken religion som helst. Spiritualismen står inte i något motsatsförhållande till någon religion.

 

Genom sin livsåskådning vill den spiritualistiska rörelsen verka för en andlig utveckling. Den vill ge insiktsfull förståelse för meningen med vårt liv här på jorden.

 

Läs mer här>>

Livet är evigt -

Det finns ingen död

Det har bevisats många gånger genom den spiritualistiska filosofin som säger att när vi dör går själen vidare till en annan dimension/livsplan. Kontakt mellan det andra livsplanet och jordelivet är fullt möjlig och sker dagligen med hjälp av ett medium, vid till exempel en seans. Många som upplevt denna kontakt med avlidna nära och kära har berättat att de fått tröst och livslust tillbaka genom detta.

 

Läs mer här>>

Om Två Världar

Förbundet Två Världar skapades 1951, efter en seans i Spiritualistiska Sällskapet i Göteborg, SSG, som då låg på Johannebergsgatan. Där framkom att andevärlden ville föra ut budskapet om dess existens på en bredare front än inom SSG, där medlemsantalet nu hade vuxit sig ganska stort.

 

Läs mer här>>

Se vårt program här>>

 

Copyright © All Rights Reserved